Честит 8-ми март – международен ден на жената / Happy 8th March – International Women’s Day

For English scroll down

Европейското младежко движение в България поздравява всички жени на този празник. На този ден по цял свят се отдава специално внимание на постиженията на жените в икономическата, политическата и обществената сфера. За пръв път през 1909 година се събират около 15 000 жени в САЩ, които се борят да получат равни права с тези на мъжете. По-късно през 1913 година в СССР този ден става официален празник, честван на 8-ми март. С течение на времето честванията придобиват все по-широка популярност до момента, в който ООН през 1975 година обявява този празник за международен, а от 1996 година насам всяка година се подбира специфично мото за празника. Първото такова гласи „Celebrating the past, Planning for the Future.“ („Отпразнуване на миналото, планиране на бъдещето.“). През тази 2020 година мотото ще бъде „#EachforEqual“ („#Всеки е равен“). Европейският съюз ясно изразява своя ангажимент към признаване и защита на правата на жените. В чл. 2 и 3 в Договора за ЕС е закрепен принципа за равенство между половете като основна ценност на Съюза. Освен това чл. 23 в Хартата на основните човешки права на ЕС съдържа специфични разпоредби относно този принцип. Важно е да се отбележи, че прикрепената към Договорите Харта има същата юридическа сила като тях. През годините ЕС полага непрекъснати усилия за потвърждаване принципа на равенство между мъжете и жените и гарантиране на неговото спазване чрез множеството резолюции, приети в тази насока.

Източник/Source: Discover Bulgaria

The European Youth Movement in Bulgaria congratulates all women on this holiday. On this day, special attention is paid worldwide to the achievements of women in the economic, political and social sphere. For the first time in 1909, about 15 000 women in the United States gathered to fight for gender equality. Later, in 1913, the USSR became an official holiday celebrated on March 8th. Over time, celebrations have gained increasing popularity by the time the United Nations proclaimed this holiday an international holiday in 1975, and since 1996, a specific motto for the holiday has been selected each year. The first one is “Celebrating the past, Planning for the Future.” This year’s motto is meant to be “#EachforEqual”. The European Union clearly states its commitment to the recognition and protection of women’s rights. Art. 2 and 3 of the EU Treaty enshrine the principle of gender equality as a fundamental value of the Union. Moreover, Art. 23 of the Charter of Fundamental Rights of the EU contains specific provisions on this principle. It is important to note that the Charter annexed to the Treaties has the same legal force as them. Over the years, the EU has made continuous efforts to uphold the principle of equality between men and women and to ensure that it is respected through the many resolutions adopted in this field.

Improving the European Democracy

When and where?📍 – 26 April- 3 May 2020, Sofia (Bulgaria)

The National Student Confederation along with JEF and UEF-Bulgaria have the pleasure of inviting you to the international seminar “Improving the European Democracy” which will be held in Sofia from April 26th to May 3rd 2020.

The European citizens expect from the forthcoming Conference on the Future of Europe to inject real and renewed impetus into the European process. The EP and EC obviously have huge ambitions concerning the Conference, but the preparation phase is very short. The Conference is intended to become a new public forum for an open, inclusive, transparent and structured debate with citizens on a number of key priorities and challenges. It will be a bottom-up forum, accessible to all citizens from all walks of life and from all parts of the Union and should reflect Europe’s diversity.

The international seminar “Improving European Democracy” to be held in Sofia from April 26th to May 3rd 2020 will provide young people with knowledge and skills for active participation in the democratic life of the union and contribute to shape a vision how to improve the European democracy and reaffirm the concept of active European citizenship. The better young Europeans understand their rights as EU citizens,the more informed decisions they can take in their personal lives. This will lead to a more vibrant democratic life in Europe at all levels.

The participants will acquaint with the forms of civic participatory engagement between elections in the European policymaking as well as with the efforts of the European federalists to promote an inclusive model of the Conference that allows citizens to discuss the most pressing policies and institutional reforms, both necessary to rebuild trust in the European project. The ideas and knowledge generated during the seminar can be used by every participant and be implemented at local level.

The rich social program will enable the participants to explore the night life in Sofia, enjoy a horse ride in Vitosha mountain (optional) and visit the Rila Monastery, one of the most significant and picturesque monuments on the Balkans, part of the UNESCO book of world heritage.

AGE: 18-35

ELIGIBLE COUNTRIES: EU Member states only

TRAVEL REIMBURSEMENT: Travel expenses of the participants to Sofia and the way back to a maximum of 275 EUR

ACCOMMODATION: Double rooms in a hotel in the city centre provided by the organizers.

FOOD: 3 meals/day provided by the organisers

PARTICIPATION FEE: 75 EUR/PERSON

❗️ Deadline for applying: 22 March 2020 ❗️

FOR MORE DETAILS AND APPLICATION FORM: nsc@scas.bg ; ehsofia@hotmail.com

ЗА ДА СПРЕМ КРИЗАТА, ФЕДЕРАЛНА ЕВРОПА СЕГА!

jef
Европейската икономика е в дълбока криза, но за жалост пред нас няма ясно решение. Социалното недоволство се разпространява в много страни членки на Европейския съюз. Основите на Европейското обединение и солидарност са в опасност. Сегашният опит на Европейските правителства и институции да се справят с кризата с краткосрочни мерки се провали. Жертвите на национално ниво, които атакуват кризата няма да са достатъчни, за да се спечели отново доверието на европейските граждани, пазарите и останалия свят в Европейската валута и в Европейската интеграция. Това, което се изисква е солидна политическа основа за Европейския монетарен, фискален и икономически съюз – мащабен Европейски проект, който да промотира растежа на Стария континент и да бъде отговор на решаващите въпроси за реформирането и управлението на Европа – демократично и ефективно.

Някои правителства и президенти на Европейската комисия, Европейския съвет, Европейската централна банка и Еврогрупата развиват предложения да създат банков, фискален, икономически съюз  и по-голяма политическа интеграция в Еврозоната. Такива проекти трябва да бъдат обединени в конституционален пакт, който дава демократични и федерални институции на Еврозоната и на останалите държави, които искат да се присъединят към подобен проект. Това няма да бъде възможно без включването на европейските народи и техните избрани представители.

Ние искаме Европейският съвет на своите срещи през октомври и декември 2012 да направи план, да свика учредяваща Асамблея/Конвент с избраните от гражданите на национално и европейско ниво представители на правителства и Европейски институции. Такава Асамблея/Конвент трябва да притежава мандат да подготви Федерална конституция, която да:

  1. Обединява в едно плановете за банкиране, фискален, икономически и политически съюз за Еврозоната;
  2. Дава на Еврозоната ефективно и демократично управление и структури за вземане на решения, както и инструменти и ресурси, с които да възстановят Европейската икономика;
  3. Осигурява  различни нива на Европейска интеграция.

Ние искаме от Европейския парламент и по специално тези членове, избрани от страни членки от Еврозоната, да подкрепят предложенията и да развият план за Федерална конституция, която да бъде приета в такава учредяваща Асамблея/Конвент.

Европейски Младежко Движение Европа
Европейско Младежко Движение България
За контакт: www.jef-bg.org
eym@scas.acad.bg

Снимки от Стрийт екшъна на 13.12.12:

“Как да посрещнем предизвикателствата пред ЕС?

На 5 декември 2012 г. от 17:00, на пл. Народно събрание №10, в сградата на Национален студентски дом, зала 201
Европейско Младежко Движение (JEF Bulgaria) има удоволствието да Ви покани на дискусия с германския заместник- посланик г-н Райнхард Крап на тема „Как да посрещнем предизвикателствата пред ЕС? Визията на Германия”
Моля да потвърдите присъствието си до 3 декември по e-mail: eym (at) scas.acad.bg или на тел: 02 987 22 85

TO STOP THE CRISIS, FEDERAL EUROPE NOW!

Между 12 и 17 октомври 2012 година бе проведена европейска кампания, организирана от сътрудничеството между JEF (Young European Federalists) Европа и UEF (Union of European Federalists) Европа, под надслов – “ЗА ДА СПРЕМ КРИЗАТА, ФЕДЕРАЛНА ЕВРОПА СЕГА!”. Кампанията се организира с цел – да се реагира в този изключително важен момент за Европейската интеграция.

Кампании бяха организирани в над 30 секции, като тази на JEF България бе на 17 октомври. Членове на организацията проведоха street action пред Народното събрание на Република България – раздаваха брошури, които отразяваха идеите и исканията на JEF Europe и UEF Europe и информираха българските граждани за позициите на европейските федералисти.

Прочетете! “TO STOP THE CRISIS, FEDERAL EUROPE NOW!”:  broshura JEF1

European Master’s Programme GLOBAL STUDIES – A EUROPEAN PERSPECTIVE

European Master’s Programme
GLOBAL STUDIES – A EUROPEAN PERSPECTIVE

Application requirements: The Master’s Course ‘Global Studies’ aims at excellent students with a first degree in social sciences and humanities with an interest in issues of globalisation. The minimum application requirements are a BA degree or a recognised equivalent from an accredited institution, sufficient undergraduate training to do graduate work in the chosen field, excellent written and oral command of English.

Application deadline: The application deadline is December 1st

Information: www.globalstudies-masters.info

4th International Youth Meeting “EUROPEAN CITIZEN- WHERE ARE YOU?” in Prague, Czech Republic

CALL FOR PARTICIPANTS

4th International Youth Meeting “EUROPEAN CITIZEN- WHERE ARE YOU?”

in Prague, Czech Republic, 21st – 30th of October 2012

A participation fee is taken. Accommodation and board are covered and 70% of travel costs are reimbursed.

How to apply? – https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEg3bEx4ZllTUU1DQVp1cm1DbVFvTXc6MQ

Кохезионната политика на ЕС за периода 2014-2020

Кохезионната политика на ЕС за периода 2014-2020, която ще се проведе на 25 септември 2012 г. от 13.00 часа в Информационния център на ЕС в София (ул. “Московска” № 9). В обсъждането ще участват министърът по управление на европейските фондове Томислав Дончев, Зинаида Златанова – ръководител на Представителството на ЕК в България, Ася Кавръкова – програмен мениджър на Европейската къща на гражданското общество в Европейската служба за гражданско действие в Брюксел, Ива Таралежкова – председател на УС на „Форум гражданско участие” и Ралица Ковачева, заместник-главен редактор на euinside.

European Online Academy allows the participants to deepen and to supplement their knowledge of the EU integration process.

European Online Academy allows the participants to deepen and to supplement their knowledge of the EU integration process.

Certificate (one-year) and Master in EU Studies Online (two-year). This programme is supported by the European Union.

Deadline for the online application is 25 September 2012. A limited number of scholarship are awarded to particularly qualified candidates to cover part of the fee.

Further information: www.eu-online-academy.org