Въведение в JEF България

JEF (Young European Federalists) е мултинационална, политическа, плуралистична младежка Неправителствена организация с приблизително 30 000 членове в над 30 европейски страни. Целта на JEF е създаването на демократична европейска федерация, която да гарантира мир и повече свобода. JEF работи за разширяването и развитието на ЕС, както и да доближи Европа до гражданите. Разпространяваме идеите си чрез международни дейности, младежки обмени, публикации, обществени прояви и сътрудничество с други младежки организации.