Контакти

Адрес:  1000 София, пл. Народно събрание №10, сградата на Студентски дом, ет.2

Телефон за връзка: 02/9872285

E-mail: eym [at] scas.acad.bg


View JEF SOFIA in a larger map