TO STOP THE CRISIS, FEDERAL EUROPE NOW!

Между 12 и 17 октомври 2012 година бе проведена европейска кампания, организирана от сътрудничеството между JEF (Young European Federalists) Европа и UEF (Union of European Federalists) Европа, под надслов – “ЗА ДА СПРЕМ КРИЗАТА, ФЕДЕРАЛНА ЕВРОПА СЕГА!”. Кампанията се организира с цел – да се реагира в този изключително важен момент за Европейската интеграция.

Кампании бяха организирани в над 30 секции, като тази на JEF България бе на 17 октомври. Членове на организацията проведоха street action пред Народното събрание на Република България – раздаваха брошури, които отразяваха идеите и исканията на JEF Europe и UEF Europe и информираха българските граждани за позициите на европейските федералисти.

Прочетете! “TO STOP THE CRISIS, FEDERAL EUROPE NOW!”:  broshura JEF1