ЗА ДА СПРЕМ КРИЗАТА, ФЕДЕРАЛНА ЕВРОПА СЕГА!

jef
Европейската икономика е в дълбока криза, но за жалост пред нас няма ясно решение. Социалното недоволство се разпространява в много страни членки на Европейския съюз. Основите на Европейското обединение и солидарност са в опасност. Сегашният опит на Европейските правителства и институции да се справят с кризата с краткосрочни мерки се провали. Жертвите на национално ниво, които атакуват кризата няма да са достатъчни, за да се спечели отново доверието на европейските граждани, пазарите и останалия свят в Европейската валута и в Европейската интеграция. Това, което се изисква е солидна политическа основа за Европейския монетарен, фискален и икономически съюз – мащабен Европейски проект, който да промотира растежа на Стария континент и да бъде отговор на решаващите въпроси за реформирането и управлението на Европа – демократично и ефективно.

Някои правителства и президенти на Европейската комисия, Европейския съвет, Европейската централна банка и Еврогрупата развиват предложения да създат банков, фискален, икономически съюз  и по-голяма политическа интеграция в Еврозоната. Такива проекти трябва да бъдат обединени в конституционален пакт, който дава демократични и федерални институции на Еврозоната и на останалите държави, които искат да се присъединят към подобен проект. Това няма да бъде възможно без включването на европейските народи и техните избрани представители.

Ние искаме Европейският съвет на своите срещи през октомври и декември 2012 да направи план, да свика учредяваща Асамблея/Конвент с избраните от гражданите на национално и европейско ниво представители на правителства и Европейски институции. Такава Асамблея/Конвент трябва да притежава мандат да подготви Федерална конституция, която да:

  1. Обединява в едно плановете за банкиране, фискален, икономически и политически съюз за Еврозоната;
  2. Дава на Еврозоната ефективно и демократично управление и структури за вземане на решения, както и инструменти и ресурси, с които да възстановят Европейската икономика;
  3. Осигурява  различни нива на Европейска интеграция.

Ние искаме от Европейския парламент и по специално тези членове, избрани от страни членки от Еврозоната, да подкрепят предложенията и да развият план за Федерална конституция, която да бъде приета в такава учредяваща Асамблея/Конвент.

Европейски Младежко Движение Европа
Европейско Младежко Движение България
За контакт: www.jef-bg.org
eym@scas.acad.bg

Снимки от Стрийт екшъна на 13.12.12: